Aktuali informacija DUK
Aktuali informacija DUK

Juridinė informacija

Data
Pavadinimas
Failas
2021-01-04
UAB Mano Būstas Vakarai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų taisyklės
2017-06-21
Aktuali informacija apie daugiabučių namų faktiškai naudojamų teritorijų valymą ir tvarkymą
2017-05-29
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai
2017-04-27
ŠILUTĖS RAJONO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLĖS
2016-12-30
STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
2015-08-05
2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831 patvirtinti butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai
2012-07-01
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4 knyga – daiktinė teisė
2012-07-01
Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas