Aktuali informacija DUK
Aktuali informacija DUK

Pagal Energetikos ministerijos parengtą suskystintų naftos dujų (SND) balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų planą, SND balionai  maistui gaminti trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose turi būti pakeisti į kitą saugią energijos rūšį. Vyriausybė iš biudžeto lėšų dujų balionų keitimui į elektros energiją ar gamtines dujas 2020 m. skyrė 15 mln. eur. 


Siekiant, kad nesaugiai eksploatuojamų dujų balionų būtų atsisakyta kuo greičiau ir galimybė gauti valstybės paramą nesukeltų papildomų administracinių rūpesčių gyventojams, daugiabučio namo vidaus darbus organizuoti, įgyvendinti ir paraiškas kompensacijoms gauti turi teikti daugiabučio namo atstovas (daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikdamas jungtinės veiklos ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu).


SND balionų šalinimo projekto apimtyje daugiabučio namo atstovas, įgyvendindamas gyventojų sprendimus, turi:

Iki 2020 m. rugsėjo 1 dienos kartu su gyventojais priimti sprendimus dėl dalyvavimo projekte, pasirenkant kitą energijos rūšį: elektros energiją arba gamtines dujas (jei iki namo yra atvestas dujų įvadas).  Apie sprendimo priėmimą pranešti ESO, interneto svetainėje www.eso.lt  pateikiant Sprendimo apie SND balionų keitimą pateikimas, pasirenkant kitą energijos šaltinį formą ir reikiamus dokumentus.


SND dujų balionų trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose keitimas bus finansuojamas valstybės. Parama vienam butui sieks iki 600 eurų - daugiabučio namo vidaus elektros ar dujų tinklų instaliacijai sutvarkyti ir viryklei įsigyti, iš viso tam šiemet skirta 15 mln. eurų.  Galutiniai paramos gavėjai yra daugiabučių namų butų ar kitų patalpų, kuriuose maistui ruošti naudojami dujų balionai, savininkai.


Norint įgyvendinti šį teisės aktą, „Mano Būstas“ administruojamuose daugiabučiuose namuose, kurie atitinka akte numatytus reikalavimus, yra vykdomi gyventojų balsavimai. Kviečiame aktyviai dalyvauti.


Daugiau informacijos apie projektą